Ticaret Bakanlığı 41 Sözleşmeli Gümrük Muayene Memuru Alımı Yapacak..

İİBF mezunlarının en çok istediği memurluklardan birisi olan Gümrük Muayene memuru alımında beklenen ilan geldi. 2022 Ticaret Bakanlığı Gümrük Muayene memuru alımında farklı illerde istihdam edilmek üzere toplam 41 memur alımı yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

KPSS şartı; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak, 

Yaş Şartı; Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

Bölüm şartı; En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

Sözlü Sınav ( Mülakat ) 3 Katı aday çağrılacak

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvuru Tarihleri Ve Başvuru şekli

Başvurular dijital ortamda 15.03.2022-22.03.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/9664253/ticaret-bakanligi-41-sozlesmeli-gumruk-muayene-memuru-alimi-yapacak