2022 Ziraat Bankası Mülakat Soruları! Mülakatta Hangi sorular sorulacak?

Ziraat Bankası tarafından da geçtiğimiz günlerde personel alımı ilanı yayımlanmış ve sözlü sınava kalan adayların listesi açıklanmıştı. Sözlü sınava kalan adaylar tarafından ziraat bankası mülakat soruları kısmında hangi soruların geleceği ise merak edilmektedir. Önceki yıllarda yapılan alımlarda ziraat bankası mülakatında çıkmış soruları sizler için bir araya getirdik.

Ziraat Bankası Mülakat Soruları

1 iç işleri bakanı
 

2 dış işleri bakanı
 

3 ekonomiden sorumlu devlet bakanı
 

4 maliye bakanı
 

5 ziraat bankası şube sayısı
 

6 alacağın maaşı biliyormusun
 

7 Türkiyede enfilasyon oranı
 

8 Türkiyede ekonomik büyüme
 

9 ziraat bankası genel müdürü
 

10 yönetim kurulu başkanı
 

11 spk başkanı
 

12 spk: piyasanınaçıklık kuralına göre yönetilip yönetilmediğini kontrol eder.
 

13 merkez bankası başkanı
 

14 kara para: illegal yollardan elde edilen paradır.(eroin , kaçakçılık)
 

15 resesyon:ekonomideki durgunluktur.
 

16 cari açık: bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.
 

17 enflasyon ve deflasyon : ekonominin ortalama fiyat düzeyindeki yüzde artış oranına enflasyon denir. Yüzde azalışına ise deflasyon denir.
 

18 ipotek: taşınmaz üzerindeki rehne denir.
 

19 hazine müsteşarı
 

20 ziraat bankası nereye bağlı: hazine müsteşarlığına ( buna yinede bi bakın yanlış olabilir)
  

22 ziraat bankasının faiz oranları
 

23 ziraat bankası nasıl bir bankadır: tarımı finanse eden ,emekli maaşı ödeyen , sosyal fonksiyon içerisinde olan bir kuruluştur.
 

24 türkiyenin bankacılıkla ilgili en büyük sorunu nedir: özkaynak yetersizliği
 

25 ziraat bankası büyüme oranı ( 2019 ve 2020 olarak bakın)
 

26 ziraat bankası özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı
 

27 ziraat bankasının personel sayısı ve kaç noktada rakipsiz olduğu
 

28 özelleştirme nedir üç örnek: kar getirmeyen kamu kurumlarının verimli hale getirilebilecek yatırımcıya verilmesidir. Ör: Telekom;Araplara oyakbank ; Hollandalılara
 

29 bankalar neden kurulmuştur : para sıkıntısı yaşayan girişimcilere finansman sağlamak için kurulmuştur
 

30 virman: aynı bankanın aynı şube içerisinde yapılan para transferidir
 

Havale: aynı bankanın farklı şubelerine yapılan para transferidir.
 

Eft: farklı iki banka arasındaki para transferidir
 

31 müteselsil sorumluluk: birden çok kimselerin bir zararın tamamından ayrı ayrı sorumlu tutulmaları halidir.
 

32 key: konut edindirme yardımıdır. 1986- 95 yılları arasında işçi ücretlerinden kesilen ödenektir. Amaç fonda para biriktirip kişileri ev sahibi yapmaktır.
 

33 sera nedir: doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yada yörelerde bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı , üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara denir.
 

34 topraksız tarım hakkında bildikleriniz.
  

36 ziraat bankasının vizyonu ve misyonu nedir
 

37 seni başka illere göndersek gidermisin ( kesinlikle cevap giderim)
 

38 patron ve yönetici arasındaki fark
 

39 senin diğerlerinden farkın ne neden seni alalım
 

40 buğdayın ekim zamanı ekim şekli gübreleme zamanları kullanılan gübreler
 

41 ph nedir değeri kaçtır tuzlu ve alkali toprak nedemektir
 

42 kayısı nedemektir
 

43 açlık sınırı ne demektir açlık sınırı ne kadardır
 

44 asgari ücret ne demektir ne kadardır
 

45 ekonomiyle ne kadar ilgilenirsin
 

46 neden ziraat bankası

36 ziraat bankasının vizyonu:

Banka'nın sektördeki lider rolünü güçlendirerek rakiplerin örnek aldığı, Türkiye'de ve dünyada yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir banka olmaktır.

Misyonumuz:

Tarım sektörü başta olmak üzere reel kesime destek sağlamak, yaygın şube ağıyla geniş ürün yelpazesini en hızlı ve uygun maliyetle bireysel müşterilerine sunmak, sosyal sorumluluk anlayışı ve bankacılık etik kurallarına uygun hizmet vererek ekonomiye ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

37 buğdayın ekim zamanı: En uygun ekim tarihi soğuk iklime sahip iç bölgelerimizde ekim ayı başında başlamakta, ılıman iklime sahip kıyı bölgelerimizde aralık ayına kadar devam etmektedir.

ekim şekli: Buğday tarımında kullanılan üniversal ekim makinaları tüm hububat tohumlarını hassas olarak ekebilen modern makinalardır. Bu ekim makinaları buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tohumların yanı sıra mısır, soya, bezelye, nohut gibi iri ve mercimek, kanola (kolza), yonca, süpürge soğan, havuç, domates, ıspanak gibi ufak tohumları da ekebilmektedirler.

Bu üniversal ekim makinaları traktöre üç nokta askı düzeniyle bağlanarak, hidrolik asılır tipte olduğundan ekim yapılacak tarlaya nakli çok rahat olmakta ve tarla sınırlarına kadar yanaşarak daha kolay ve daha az arazinin boş kalarak ekim yapılmasına olanak vermektedir.

Üreticiler üniversal ekim makinaları ile tohumluk ekerken aynı zamanda buğday tohumun toprakta beş santim sağına ve altına ideal olarak banda gübrelemeyi de yapabilmektedirler. Üreticiler kendi bölge toprak koşullarına ve arazi yapılarına uygun yaylı balta veya diskli ekim ayağına sahip ekim makinalarını tercih edebilirler. Bu tip ekim makinaları genellikle üçe ayrılmaktadır.

Toprakta açılan ark tabanına ekim yapan baskılı ekim makinaları,

Baskılı ekim makinaları,

Düz ve kombine ekim makinaları.

gübreleme zamanları kullanılan gübreler: Toprağa atılacak gübre miktarını belirlemede mutlak surette toprak tahlilinin yapılması ve gübrelenmesinde bu tahlil sonuç yarına göre yapılmasında büyük fayda vardır. Toprak analizi sonunda toprağa fosforlu gübre vermek gerekiyorsa, fosforun tamamı ekim öncesinde veya esnasında atılmalı ve toprağa karışması sağlanmalıdır. Fosforlu gübrelerin topraktan yıkanarak gitmesi söz konusu değildir. Yapılan araştırmalara göre, fosforlu gübrelerin toprağa ekim esnasında banda uygulanması şeklinde verilmesi gerekmektedir. Gübrenin banda verilmesiyle buğdayın kışa dayanıklılığını artırmaktadır. Azot buğdayın topraktan en fazla kaldırdığı besin maddesidir. Azotlu gübreler toprak bünyesinde yıkanarak gittiği için her yıl düzenli olarak verilmesi gerekmektedir.

38 ph nedir: pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir.

Tuzlu toprak: Toprakta bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, mangan, demir, bakır, bor, klor ve diğer elementlerin toprak çözeltisi içindeki miktarı, topraktaki toplam tuz miktarını verir. Bu bakımdan topraklardaki tuzluluk, evlerde kullanılan sodyumklorür ( NaCl )' den farklılık gösterir.

Tuzlar kimyasal özelliklerinden dolayı topraktaki suyu tutar ve hatta bünyesine çekerler. Ancak tuz miktarının toprakta çok artması, bitkilere toksik etki yapar ve toprağın kullanılamaz hale gelınesine sebep olur. Bu topraklara Tuzlu topraklar veya Çorak topraklar adı verilir.

Alkali toprak: Toprakta fazla miktarda tuz birikmesine tuzlulaşma adı verilirken, değişebilir sodyum elementinin toprakta birikmesine de alkalileşme adı verilir. Eğer biriken tuzlar içinde Na elementi başat durumda ise tuzlulaşma olayından daha tehlikeli olan alkalileşme olayı toprakta başlıyor demektir. Toprak pH1 sı 8,5' un üzerine çıkmıştır.

42 Kayısı ne demektir: Kayısı; kurutulmuş, konserve ve taze olarak yıl boyunca tüketilebilen bir meyve türüdür..

45 Ekonomi ile İlgili Bilgiler

corbveb teoremi (örümcek ağı):

tarım ürünlerinin üretiminin yani arzının talebe hemen cevap verememesinden(gecikmeli uyarlamasından) kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını açıklıyor

1-sürekli dalgalanma=arz ve talebin eğimleri eşit

2-dengeye yönelen dalgalanma=arzın eğimi talebin eğiminden büyük

3-dengeden uzaklaşan dalgalanma=talebin eğimi arzdan büyük

*Reel faiz: Elde edilen faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.

Deflasyon: Fiyatlar genel düzeyinde düşüş.

Resesyon: Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme.

Cari açık nedir?

Aslında dış cari işlemler açığına, kısaca ‘’cari açık‘’ deniliyor... Dış cari işlemler ise, ithalat ve ihracat , turizm gibi hizmet geliri ve gideri, yatırım geliri ve gideri ile cari transfer işlemleridir. Bu işlemler arasındaki fark, cari açık veya cari fazladır... Başka bir ifade ile cari açık, giren dövizlerle çıkan dövizler arasındaki farktır... Döviz açığı da diyebiliriz.

Çek :

Bir Bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtiler paranın ödenmesini gerektiren bir kambiyo senedidir.

Çek Emre yazılı bir senettir. Çek Hamile yazılı olarakta düzenlenebilir. Çeklerde vade yoktur. Fakat uygulamada vadeli çekler kullanılmaktadır. Budun için keşide tarihi yerine ödenecek tarih yazılır. Emre yazılı çekin devri Ciro ve Teslim ile gerçekleşir. Ciro Çekin arka yüzüne yapılır.

Ciro (Devir) iki şekilde olur.

1- Tam Ciro : Lehine ciro yapılan kişinin belirttiği ciro şeklidir.

2- Beyaz Ciro : Çekin Hamiline yazılı çek gibi dolaşmasını sağlar.

Çekte ibraz aynı yerde 10 Gün, Başka yerde 1 Ay, Bir Kıtadan başka bir kıtada ödenecekse 3 Ay içinde çek bankaya ibraz edilmelidir ve banka tarafından ödenmelidir.

Çekte Şekil Şartları :

1- Çek Kelimesi

2- Kayıtsız şartsız belli bir meğlağın ödeme emri.

3- Ödeyecek kimsenin adı soyadı.

4- Ödeme yeri

5- Keşide tarihi ve yeri .

6- Keşidecinin imzası

Çekte Üç Taraf Vardır.

1- Muhatap ( Borçlu) = Banka

2- Lehdar = Alacaklı

3- Keşideci = Çeki düzenleyen kişi

(Her Ne kadar borçlu banka olsada banka alacaklıya parayı keşidecinin hesabından ödeyecektir.)

Kaydi para: Bankalar aracılığıyla efektif kullanmaksızın tedavül eden satın alma gücünü ifade eder. Hesaptan hesaba nakil yapmak, keşide etmek ve takas usulünden faydalanmak suretiyle gerçekleştirilen ödemelerin satın alma gücü kaydi paradır.

Döviz&Efektif, Yaygın kullanımda yabancı ülke paralarına genel olarak “döviz” denmektedir. Ancak, teknik olarak nakit şeklinde olan eldeki paraya “efektif”, nakde dönüştürülebilir herhangi bir araç şeklinde olanlara (banka havalesi, ödeme emri, döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) da “döviz” adı verilmektedir

*Mevduat: Bankalara ve benzeri kurumlara istenildiğinde yada ihbar süresi sonunda çekilmek için yatırılan paradır

Tahvil: Devletin, kamu kuruluşlarının veya özel şirketlerin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir

Konvertibilite: Bir ülke parasının diğer ülke parasıyla serbestçe yer değiştirmesidir

Disponibilite: Likiditesi yüksek olan ve her an kullanılmaya hazır parayı ifade eder

Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesidir

Deflasyon: Fiyatlar genel seviyesinin düşmesidir

Devalüsyon: Bir ülke para biriminin diğer ülke para birimine göre değerinin düşürülmesi

Revalüasyon: Bir ülke para biriminin diğer ülke para birimine göre değerinin yükseltilmesidir

Durgunluk:Ekonomik büyümenin yavaşlamasıdır

Resesyon: Ekonomide belirli bir zaman diliminde kısa bir süre için kabul edilebilir gerileme yaşanmasıdır

Durgunluk:Ekonomik büyümenin yavaşlamasıdır

Depresyon: Ekonomideki şiddetli ve uzun zaman dilimini kapsıyan büyük gerilemedir

Stagfilasyon: Ekonomide durgunluğun yaşandığı bir ortamda yüksek enflasyon ve işsizliği beraber yaşandığı sürectir.

- KPSS Cafe, KPSS Rehber bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/9490257/2022-ziraat-bankasi-mulakat-sorulari-mulakatta-hangi-sorular-sorulacak