2022 ALES Konuları Ve Soru Dağılımı

ALES sınavına hem herhangi bir lisans bölümünden mezun durumda olabilecek kişiler ve hem de mezun olanlar girebilmektedir. Aynı zamanda denklik kaydı taşımak şartı ile de yurt dışında lisans eğitimi almış olanlar da ALES sınavına girebilmektedirler. 

ALES sınavı ÖSYM’nin hazırlamış olduğu diğer sınavlardan farklı olarak bir yıl içerisinde farklı dönemlerde yapılmaktadır. Bir yıl içinde üç kez ALES sınavı düzenlenmektedir. Bunlar ise;

ALES-1

ALES-2 

ALES-3 sınavlarıdır. ALES sınavları 81 ilde, il merkezleri olmak üzere düzenlenmektedir. ALES sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. 

ALES sınavında 50 adet sayısal sorusu ve 50 adet de sözel sorusu yer almaktadır. Toplamda 100 sorudan oluşan ALES sınavının süresi ise 150 dakika olarak belirlenmiştir. ALES sınavı için soruların cevaplanma süresi 2,5 saattir. 

ALES soruları lisans derecesindeki seviyenin, yükseköğretim programlarında öğrenilen yeteneklerin derecelendirilmesi için düzenlenmektedir. 

2022 ALES puanı nasıl hesaplanır?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı,sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

2022 ALES Türkçe Konuları Ve Soru Dağılımı

2022 yılında yapılacak olan ALES sınavının Türkçe konu başlıkları şu şekildedir;

-Sözcükte anlam (sözcüğün anlamı, söz sanatları, deyimler, atasözleri, ikilemeler)

-Noktalama işaretleri

-Cümle ve sözcük bilgisi

-Cümlede anlam (cümle yorumu, cümle yapısı)

-Anlatım biçimleri (düşünceyi geliştirme yolları, anlatım nitelikleri)

-Paragraf (paragraf içeriği, paragraf yapısı )

-Sözel mantık

2022 ALES Matematik Konuları Ve Soru Dağılımı

ALES sınavı içerisinde 50 soruluk kısım sayısal bölüme ayrılmıştır. Sayısal bölüm içerisinde hem matematik hem de geometri yer almaktadır. 2022 ALES sınavı için soru dağılımları önceki sınav yıllarının ortalamalarına göre hesaplanmıştır.


2022 ALES sınavı için en güncel matematik konuları ise şu şekildedir;

-Temel kavramlar ve sayılar (1-2)

-Bölme ve bölünebilme (1)

-Asal sayılar(1)

-Faktöriyel(1)

-Rasyonel sayılar(1)

-Ekok- ebob(1)

-Çarpanlara ayırma (1)

-Birinci dereceden denklemler (1-2)

-Mutlak değer (1-2)

-Eşitsizlikler (1-2)

-Üslü ve köklü sayılar (3-4)

-Oran- orantı (2-4)

-Problemler (10-12)

-Sayısal mantık (7-8)

-İşlem (1)

-Modüler aritmetik (1)

-Grafik problemleri (5-6)

-Permütasyon (1)

-Kombinasyon (1)

-Olasılık (1)

2022 ALES Geometri Konuları Ve Soru Dağılımı

Sayısal bölüm içerisinde yer alan geometri konularının en güncel halini yazımızda bulabilirsiniz. 

-Geometrik kavramlar

-Doğruda açılar

-Üçgenler

-Üçgende açı ve kenar bağıntıları

-Dik üçgen

-Kenarortay ve açıortay

-İkizkenar ve eşkenar üçgen

-Üçgende alan ve benzerlik

-Çokgenler

-Dörtgenler

-Dikdörtgen

-Kare

-Yamuk

-Çemberler

-Silindir

-Küp

-Prizma

-Piramit

-Noktanın ve doğrunun analitik incelenmesi

- KPSS Cafe, ALES Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/9457299/2022-ales-konulari-ve-soru-dagilimi