Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru Alımı Başvurusunda Gerekli Belgeler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta memuru alımında başvurular 14 Haziran 2021 tarihi itibariyle başlayacak. Ön lisans ve Lisans mezunu adayların başvuru yapabildiği alımda 150 lisans ve 100 Ön lisans mezunu olmak üzere toplam 250 zabıta memuru alımı yapılacak.

İlan detayları; 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tradresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

- KPSS Cafe, Belediye bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7290760/ankara-buyuksehir-belediyesi-250-zabita-memuru-alimi-basvurusunda-gerekli-belgeler