2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2020 KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde yapılmıştır. Sınava başvuran 1.077.512 adaydan 983.609’u sınava girmiş ve bu adaylardan 983.323’ünün sınavı geçerli kabul edilmiştir.

Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı olması kriterini sağlayamayan 47.179 adayın 2020 KPSS P94 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 936.144 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan adayların sonuçları üzerinden hazırlanmıştır.

Şekil 1’de görüldüğü gibi sınava katılan adayların %64,71’i Anadolu Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Lise, İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerinden mezun olan ve mezun olabilecek durumda olan adaylardan
oluşturmaktadır. Her bir okul türünden 2020 KPSS Ortaöğretim’e katılan tüm adayların okul türlerine göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri EK 1’de verilmiştir

Tablo 2’de, 2020 KPSS Ortaöğretim’deki testler ve alt testler için doğru cevap sayısı ortalaması ve standart sapması, ham puan ortalaması,ortalama güçlük düzeyi ve ortalama ayırt edicilik düzeyi için elde edilen değerler gösterilmiştir.

2020 KPSS P94 Puan Dağılımları

2020 KPSS Ortaöğretim adaylarının KPSS P94 puan dağılımları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil-6’da sunulmuştur. Sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı olmayan 47.179 adayın KPSS P94 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 936.144 aday bulunmaktadır.

KPSS P94 puanın hesaplanmasında kullanılan formüle göre 2020 KPSS Ortaöğretim düzeyi için 100 üzerinden puan dağılımları elde edilmiş olup adayların puanları 55,01 ile 100 aralığında bulunmaktadır. KPSS P94 puan türü için 100 tam puan alan 1 aday bulunmaktadır. Şekil 6’da görüldüğü gibi adayların puanları 55-79,99 puan aralığında yoğunlaşmıştır.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM DEĞERLENDİRME RAPORU. PDF ( TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ  )

- KPSS Cafe, KPSS Rehber bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7239154/2020-kpss-ortaogretim-degerlendirme-raporu-yayimlandi