Tarım Ve Orman Bakanlığı 2083 İşçi Alımı İçin İlan Yayımladı! İşte Başvuru Şartları

Tarım Ve Orman Bakanlığı işçi alımı için uzun süredir beklenen ilan nihayet yayımlandı. Bakanlık tarafından Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan iki farklı ilan ile geçici ve daimi olmak üzere toplam 2083 İşçi alımı yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bu alımın 2080'i geçici işçi, 3 Kadrosu ise daimi işçi alımı olacaktır.

Tarım Ve Orman Bakanlığı İşçi Alımı ( Geçici 2080 Kişi )

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.


Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/ 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.


İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. İlan olunur.

Tarım Ve Orman Bakanlığı İşçi Alımı ( Daimi 3 Kişi )


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Daimi İşçi alımı yapılacaktır

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7219165/tarim-ve-orman-bakanligi-2083-isci-alimi-icin-ilan-yayimladi-iste-basvuru-sartlari