Kültür Ve Turizm Bakanlığı En Az Lise Mezunu 45 Memur Alımı Yapacak

Yapılan duyuruda '' Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (iç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

Başvuru Şartları

-* Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019- 2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,

- Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)
Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

(Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak.)

Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

20/05/2021 - 04/06/2021 Başvuruların Alınması

21/06/2021 - 25/06/2021 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ.PDF

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7199685/kultur-ve-turizm-bakanligi-en-az-lise-mezunu-45-memur-alimi-yapacak