Ankara Üniversitesi 119 Personel Alımında Son Başvuru Tarihi 17 Mayıs!

Ankara Üniversitesi 2020 KPSS'den geçerli bir puan almış olmak ve diğer başvuru koşullarını taşımak kaydıyla farklı unvanlarda olmak üzere toplam 119 Sağlık Personeli alımı yapacağını duyurdu. Sözlü mülakat yapılmayacak olan alımda adaylar KPSS puan sırasına göre alınacaktır. KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak altta doğru bir liste oluşturulacaktır. Asil ve yedek listeler üniversite tarafından duyurulacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 03/05/ 2021-17/05/2021 tarihleri arasında sadece online başvuru yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri ekleyemeyen adayların müracaatlarına işlem
yapılmayacaktır.


Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7172529/ankara-universitesi-119-personel-aliminda-son-basvuru-tarihi-17-mayis