2022 KPSS Lise Konuları ve Soru Dağılımı

Temel matematikte en çok zorlanılan sınav KPSS oluyor. 2022 kpss lise konuları ve soru dağılımı için beklenen yine bu derste zorlu soruların yer alması olabilir. Genel olarak konu dağılımına göre çalışmanız halinde, büyük oranda doğru cevap verebilirsiniz.

KPSS Lise Konuları 2022

KPSS lise konuları 2020, her ders için farklı oluyor. Türkçe için 2022 kpss lise konuları ve soru dağılımı, sözcükte anlamdan başlıyor. Cümlede anlam, cümle yorumu ve paragrafta anlam takip ediyor. Sözcükte yapı ve ses bilgi de önemlidir.

Türkçe’nin konuları arasında; sıfat, zamir, isim, noktalama işaretleri, ses bilgisi, yazım kuralları da yer almaktadır. Anlatım bozukluğu, sözel mantık sorularına da yer verilir. Fiil, fiilmsi, edat, bağlam, ünlem konularından mutlaka soru gelir.

Temel matematik için ise temel kavramlar, sayılar, bölme, bölünebilme kuralları mutlaka sorulur. Birinci dereceden denklemler, üslü – köklü sayılar, çarpanlara ayırma da matematik konuları arasında. İşlem, modüler aritmetik, oran – orantı, eşitsizlik, mutlak değer konulara da yer verilir.

Tarih konuları ise 2022 kpss lise konuları ve soru dağılımı kapsamında, ilk çağ tarihinden başlar. Sonrasında Osmanlı tarihi, Türk devletleri, Cumhuriyet dönemine kadar gelir. Geniş kapsamlı bir tarih konu aralığı seçilmiştir. Bu alandan sık sık soru gelir.

KPSS Ortaöğretim Konuları 2022 pdf

Aynı zamanda 2022 kpss lise konuları ve soru dağılımıdışında, ortaöğretim alanında soru dağılımı belirlenen konulardan olacaktır. Çok fazla fark olmadan, Türkçe – Matematik alanında hemen hemen aynı konular ile soru dağılımı yapılmıştır.

Ortaöğretim tarih konuları için İslamiyet öncesinden başlayan ve Cumhuriyet dönemine kadar gelen geniş kapsamlı tarih soruları yer almaktadır. En çok sorunun İnkılap tarihinden geldiği bilinir. 2022 kpss lise konuları ve soru dağılımıiçin önceki yılların dağılımından yola çıkarak sonuç alabilirsiniz.

KPSS Lise Türkçe Konuları 2022

KPSS Lise Matematik Konuları 2022

KPSS Lise Geometri Konuları 2022

KPSS Lise Tarih Konuları 2022

KPSS Lise Vatandaşlık Konuları 2022

- KPSS Cafe, KPSS Rehber bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7077282/2022-kpss-lise-konulari-ve-soru-dagilimi