GSB 2021 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman? Kontenjan Dağılımı Belli Oldu mu?

GSB tarafından yapılan alımda toplamda 8 Bin 11 Personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri ile ilgili olarak henüz net bir duyuru yapılmazken, ilerleyen günlerde başvuruların başlayacağı belirtiliyor. Toplam 8 Bin 11 Personel alımında kadro ve kontenjan dağılımı ise şu şekilde olacak;

4 bin 346 işçi alımı,

2000 Antrenör alımı,

600 Gençlik Çalışanı alımı,

50 psikolog alımı,

652 Yurt Yönetim personeli alımı,

473 Spor Uzmanı alımı

KYK Yurt Yönetim Personeli Alımı Taban Puanlar Nasıl Olur?

2020 Yılında toplam 500 Yurt yönetim memuru alımı yapılmış ve taban puanlar genellikle 80 ve üzerinde kapatmıştı. Bu alımda da taban puanların 80 ve altına düşmeyeceği tahmin ediliyor.

Detaylar; https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5870842/2020-kredi-yurtlar-kurumu-kyk-memur-alimi-taban-puanlari-kac-ile-kapatir 

2020 yılında 500 Yurt yönetim memuru alımında Başvuru şartları incelendiği zaman geçmiş senelerde 70 Taban puan şartı aranırken bu alımda KPSS puan şartının 60'a düşürüldüğünü görülmüştür. Diğer taraftan yaş şartında da dikkat çeken bir değişiklik mevcut. Alımlarda genellikle 35 yaş ve altı başvuru şartı aranırken bu alımda 65 yaşında büyük olmamak şartının olması önemli bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve  7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
S Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
S Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7062299/gsb-2021-personel-alimi-basvurulari-ne-zaman-kontenjan-dagilimi-belli-oldu-mu