CTE 202 Memur Alımı Sonuçları Ve Taban Puanları Açıklandı ( Öğretmen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Mühendis )

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 24.283 adayın başvurularının incelenmesi ve her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere  (erkek, kadın)  KPSS P3  puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu aşağıda yer alan tabloda belirlenen kontenjan sayısının 3(üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

¹(Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için)
²(Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için)

Sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin listeler ekte yer almaktadır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer ve adayların sınava katılacağı tarihler internet adresimizde ayrıca ilan edilecektir.

Sözlü sınavda;

a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.


Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0(312) 507 04 00

İLÂNEN DUYURULUR

CTE 202 Memur Alımı Taban Puanları

Taban puanlar ise oldukça yüksek kapattı. İşte alım soınucu oluşan taban puanlar,

Başvuru sonuçlarına göre en düşük KPSS Puanı 81,36 ile Psikolog ( Erkek ) pozisyonu için oldu. İşte tüm kadrolar ile taban ve tavan puanlar.

Öğretmen (Kadın) Taban Puan 87,48541 ve Tavan Puan 90,892 Oldu.
Öğretmen (Erkek) Taban Puan 86,52362 ve Tavan Puan 91,65413 Oldu.
Psikolog (Kadın) Taban Puan 86,10834 ve Tavan Puan 90,53485 Oldu.
Psikolog (Erkek) Taban Puan 81,36499 ve Tavan Puan 89,15215 Oldu.
Sosyal Çalışmacı (Kadın) Taban Puan 87,26606 ve Tavan Puan 92,22033 Oldu.
Sosyal Çalışmacı (Erkek) Taban Puan 84,92157 ve Tavan Puan 92,72185 Oldu.
Fizyoterapist (Erkek) Taban Puan 91,23603 ve Tavan Puan 94,03893 Oldu.
Veteriner (Erkek) Taban Puan 82,94172 ve Tavan Puan 87,60728 Oldu.
Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) Taban Puan 92,85497 ve Tavan Puan 93,35649 Oldu.

Sonuç Listesi Ve Detaylar İçin; https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/202-sozlesmeli-pozisyon-icin-yapilan-alim-ilani-kapsaminda-sozlu-sinava-katilacak-adaylara28042021102057 

- KPSS Cafe, Adalet bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7030018/cte-202-memur-alimi-sonuclari-ve-taban-puanlari-aciklandi-ogretmen-psikolog-sosyal-calismaci-muhendis