Antalya Akseki Belediyesi En Az 6500 TL Maaşla Mühendis Ve Mimar Alımı İçin Başvuru Ekranı Açıldı

Antalya Akseki belediyesi mühendis ve mimar alımı için başvuru süreci başlarken başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detayları merak etmektedir. Detaylar haberimizin devamında..

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İkamet şartı aranmayan başvurularda başvuru için online olarak veya şahsen giderek yapılabilecektir. Kılavuzda süreç ile ilgili olarak;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.04.2021 tarihinden 22.04.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir

b) Aday başvuru belgelerini;
Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz Sorumlu olmayacaktır.)

Kimler Başvuru Yapabilir?


Mühendis kadrosu için başvuru şartları aşağıda görüldüğü gibidir,

* Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
* İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak,
* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Mimarlık kadrosu için istenilen başvuru şartları ise şu şekilde;

* Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak.

* İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak,

* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

10. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

11. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe

Başvuru KILAVUZU

- KPSS Cafe, Belediye bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/6949857/antalya-akseki-belediyesi-en-az-6500-tl-maasla-muhendis-ve-mimar-alimi-icin-basvuru-ekrani-acildi