Çankaya Belediyesi VHKİ, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Veznedar, Hizmetli Alımı Yapıyor

Çankaya Belediyesi memur alımı ilanına başvuru için 2020 KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan koşulu istenirken, dikkat çeken diğer koşullar ise şu şekilde;

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olma

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Çankaya Belediyesi memur alımı için unvan dağılımı aşağıda belirtildiği gibi olurken Hizmetli unvanı kadrosu için 65 taban puan şartı diğer unvanlar için ise P3 70 taban puan şartı aranmaktadır.

- 5 VHKİ

-5 Veznedar

-5 Tahsildar

-5 Evlendirme Memuru

- 5 Hizmetli

- 2 Çocuk eğitimcisi

Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvurular Nasıl Yapılacak?


Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04. 2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecektir.

d) Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu "Adres: Prof.Dr. Nusret Fişek Cad. No:39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA" adresinde yapılacaktır.

e) İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No:11 A-1 Blok Kat:7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacaktır.

f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/6932016/cankaya-belediyesi-vhki-tahsildar-evlendirme-memuru-veznedar-hizmetli-alimi-yapiyor