İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri Atama Sonuçları Ve Taban Puanları Açıklandı

İBB'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda atanmaya hak kazanan kişilerin bilgilerine yer verilirken, atamalar sonucu oluşan taban puanlar ve atanmaya hak kazanan kişilerden istenilen belgeler gibi detaylara da yer verildi. İBB Başkanlığı tarafından itfaiye eri sonuçları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün, boş bulunan kadrolara yönelik olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin sınav hükümlerine göre düzenlediği İtfaiye Eri Yazılı ve Uygulama Sınavı sonuçlandı. Yazılı sınav ve uygulama sınavında başarılı olanlar ile sınavı yedek olarak kazanan adayların listesi açıklandı.
2020 KPSS (B) sınavından en az 60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar puanına göre sıralandı. KPSS puanlarına göre 1007 aday belirlendi.
İtfaiye Eri kadrolarına (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi) yönelik olarak 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı. KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında yazılı bölümü için 25/1/2021 tarihinde ve uygulamalı bölümü için 26/1/2021 – 12/2/2021 tarihleri arasında adaylar sınava alındı.
Yazılı ve uygulama sınavı; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapıldı.
Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 210 aday başarılı olarak itfaiye eri olmaya hak kazandı.

21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğihükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında asıl listede başarılı olan adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

Genel Belgeler:

1.      Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)

2.      Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı)

3.      Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu

4.      Kan grubu kartı fotokopisi (1 adet)

5.      Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi

6.      Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (6 adet)

Özel Belgeler:

1.      Öğrenim durumu itibariyle önlisans ve lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa ortaöğrenimi normal öğrenim süresinden fazla (hazırlık sınıfı) okuyarak bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

2.      Öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

3.      Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

4.      Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)

Kurumumuza yerleşen adaylardan halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların askerde olduklarına dair belgeyi ek olarak sundukları bir dilekçeyi (aşağıdaki örneği mevcut) kayıtlı posta yoluyla Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Bu durumda olanların terhislerini müteakip atanmasına esas evraklarını tamamlayarak bir ay içerisinde ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

B – BELGE TESLİMİ

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 25 Şubat 2021 – 5 Mart 2021tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, Oda No: 249) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 C – DEĞERLENDİRME

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Sınav sonuçları ve taban puanlar için tıklayınız.

Genel açıklamalar için tıklayınız.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/6522390/istanbul-buyuksehir-belediyesi-250-itfaiye-eri-atama-sonuclari-ve-taban-puanlari-aciklandi