Kültür Ve Turizm Bakanlığı 35 Personel Alımı Yapıyor ( Koruma, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli )

Döner Sermaye Işletmesi Merkez Müdürlüğünün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde Sürekli işçi kadrosunda çalıştınlmak üzere Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İŞKUR üzerinden alınacak başvurularda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tradresi üzerinden
18.02.2021-22.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kutlama girişi yapılarak alınacaktır.
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecelctir. Adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Her ünvan için farklı başvuru koşulları bulunmakla birlikte ünvana göre istenen başvuru şartları aşağıda görüldüğü gibidir.

a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:


b. Temizlik Hizmetleri Görevlisi Kadrosu için:

d. Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Elektrik) için:


d. Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Makine) için:

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/6508426/kultur-ve-turizm-bakanligi-35-personel-alimi-yapiyor-koruma-guvenlik-gorevlisi-temizlik-personeli