Türkiye Uzay Ajansı Web Sitesi Açıldı! Uzay Çalışmaları Anlık Olarak Paylaşılacak!

Sitenin amacı; Türkiye Uzay Ajansı (TUA); uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamakla görevli Devlet kuruluşudur.

Misyon ise Yeni Uzay Çağının gereklerine uygun şekilde, ülkemizin ve tüm insanlığın menfaatine olacak çalışmaları gerçekleştiren  öncü ve lider kurum olmak..

Dışa Bağımlılık Azaltılacak.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA),uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapıyı oluşturmak ve her türlü yeni teknolojinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlamakla görevlidir.

Milli Uzay Programı 10 yılı kapsayacak şekilde ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonu, stratejileri, hedefleri ve projeleri kapsamaktadır. tua.gov.tr adresinden çalışmalar takip edilebilecek.

- KPSS Cafe, Teknoloji bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/6367773/turkiye-uzay-ajansi-web-sitesi-acildi-uzay-calismalari-anlik-olarak-paylasilacak