PELET YAKITI VE FAYDALARI

Dünyamızın ve ülkemizin artan nüfusla birlikte enerji tüketimindeki artış, enerjiyi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problem olarak karşımıza çıkarıyor. Özellikle sanayi ve konutlarda kullanılan kullanılan enerjinin büyük çoğunluğunun fosil ithal yakıt olması, araştırmacıları ve üreticileri daha verimli sistemler tasarlamaya, mevcut sistemlerin verimini arttırmaya ve özellikle de alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya yöneltmiştir.

Alternatif enerji kaynaklarından biri biyokütle yakıtlardır. Biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biyokütle, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda biyokütle, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Pelet yakıtı da biyokütle kaynakları arasında yer almaktadır. Pelet sistemlerin ısıl verimlerinin %90 üzerinde gerçekleştiği, hava kirletici emisyonlarının toz hariç düşük seviyede olduğu bilinmektedir. Bu durum Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasını ve küresel ısınmanın sebeplerinden olan sera gazı etkili gazların etkilerini azaltmak, doğal gazın ulaşamadığı bölgelerde enerji gereksinimini karşılamak ve yoğun fosil yakıt kullanımının azalması adına odun peleti yakıtlarının daha faydalı olduğunu ortaya koymaktadır.

Fosil yakıtın zararlarından ve ekonomik olarak dalgalı bir ekonomisi olmasından dolayı, biyoenerji kaynak olmasından dolayı küresel bazda 2014 yılında 23 milyon ton olan pelet yakıt üretiminin, 2024 yılında 50 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Pelet biyoyakıtlarına en yoğun talep AB ülkelerinden, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri İsveç, Danimarka, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden olmaktadır. Balkan ülkelerinde de gün geçtikçe talep artmaktadır. Farklı ülkelerde oranlar farklı olmakla birlikte pelet yakıtlar yoğun olarak konutlarda ısınma ve endüstriyel alanda elektrik enerjisi üretim amacıyla kullanılmaktadır.

Bioenerji kaynak olan pelet yakıtına gün geçtikçe talep artmaktadır ve artan bu talepler doğrultusunda her geçen gün tesisleşme artış kazanmaktadır. Pelet üretiminin gerçekleştirildiği ülkelerde gün geçtikçe daha büyük kapasiteli pelet tesisleri kurulmaktadır. Avrupa ülkelerinden olan yüksek talep pelet yakıtı uluslararası ticarete de yansımakta; potansiyeli yüksek Kanada, Rusya gibi ülkelerde ihracata yönelik üretim artış göstermektedir. Biyopeletlerin sahip olduğu 17 GJ/ton (=16.500.000  BTU/ton) değerindeki enerjileri uzak mesafelere kadar taşınmasını da ekonomik hale getirmektedir.

Pelet yakıt üretimi ve tüketimi ülkemizde henüz yeni yeni yayılmaya başlamıştır. Farklı bölgelerde olan daha çok küçük ve orta büyüklükteki tesisler; ağaç talaşı, mobilya artıkları gibi materyallerden iç tüketim için pelet yakıt üretmektedir. Bitkisel kaynak ve ürün artıklarından pelet üretimi bulunmamaktadır.

PELET NEDİR?

Pelet; topak, yumak, silindir, misket demektir. Yakıt olarak her türlü odun, odun atığı, ormansal atık, tarımsal atık ve endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçalardır. Yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemelerden oluşan bir enerji kaynağı olan ve endüstriyel anlamda, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Biyokütle yakıtlarından olan ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alan “odun peleti”, üretimi ve üretim teknolojisi kolaylığı sayesinde, çevre dostu olması ve benzeri özellikleri ile yenilenebilir enerji kaynakları içinde öne çıkmaktadır. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Nok Pelet firması yenilenebilir kaynaklardan ürettiği odun peletlerini çam ağaçlarının tortularından, talaşlarından elde etmektedir. Pelet, çam odunlarının atıklarının kurutulup öğütülerek talaş hâline getirildikten sonra yüksek basınçla sıkıştırılmasından elde edilen 6-8 mm çapındaki yakıt topaklarıdır. Kurutma, öğütme ve peletleme olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yaklaşık %40 ila 50 neme sahip olan talaş, yonga fırında kurutularak nem oranı yaklaşık %10 ila 15’e düşürülür. Talaşın sürtünmeden kaynaklanan ısısıyla, preslenen peletler soğutulma işlemiyle sıcaklıkları minimumda 20 dereceye düşürülür ve paketlenir.

PELETİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Pelet yakıtı yaşam alanımızın içerisinde birçok alanında rahatlıkla kullanılabilir; evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda. Özetle; ısı gerektiren tüm alanlarda pelet  (Biyokütle) yakıtları kullanılabilir. Nok Pelet firmasının ürettiği odun peletleri ısınma ve sanayi amaçlı olarak her iki alanda da kullanılmaktadır. Firma, hiçbir katkı maddesini kullanmadığı peletleri %100 çam tortularından üretmekteyiz.  NOK PELET firması saatte 4 ton kapasiteli makinelerde günün 16 saati faaliyet gösteren tesisinde, uzman kadrosunun ve mühendislerinin gözetiminde, üretim yaparak Türkiye’nin pelet talebinin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. 5 yıllık süreçte Orta Anadolu’da kurulacak olan yeni tesisimiz ile kapasite artışı ve Doğu - Güneydoğu bölgeleri Pelet ihtiyacının karşılanmasını planlamaktayız.

PELET YAKITININ AVANTAJLARI

PELET KULLANICILARI İÇİN ÖNEMLİ NOT

Son dönemde doğal yollarla üretilmemiş içerisine kimyasal mdf ürünleri katılarak, odun peleti yakıtı olarak piyasaya sunulmaktadır. Piyasaya sürülen bu kimyasal pelet ürünlerinin kullanımı sonucu, kullanıcılar çevre kirliliğine sebep olurken, pelet cihazlarının yakma sistemlerinin erimesine ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktadırlar. Bunun yanı sıra odun peletinden aldığınız yüksek kalorili ısıyı, kimyasal karıştırılmış pelet ürünlerinden alınmadığı kanıtlanmıştır. Almış olduğunuz pelet yakıtından verim alamazken, ekonomik olarak da bütçenize zarar vermiş olursunuz. Piyasada ucuz olarak satılan ve içerisine mdf gibi kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülen peletlere dikkat edilmesi, alınacak verim ve doğal ısınma yöntemleri konusunda önemlidir.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/6011202/pelet-yakiti-ve-faydalari