Cumhurbaşkanlığı Kadro Açıklaması Yaptı ! 2021 Memur Alımı Süreci Başlıyor !

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yayımlanan duyuruda kurumların memur,personel ve işçi alım ihtiyacı doğrultusunda taleplerini bildirmeleri istendi.

Kurumların memur alım istekleri alındıktan sonra her bir kuruma belli sayıda kadro ihdası yapılacak ve 2021 Memur alım süreci başlamış olacaktır.

2021 Memur Alımı Süreci Başlıyor !


Gönderilen yazıda kullanılan ifadeler ise şu şekilde;

'' Kurumsal ihtiyaçların ortaya kopnulabilmesi ve ihtiyaçların bütçe imkanları çerçevesinde bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının 2021 yılına ilişkin;

Memur kadroları, öğretim elemanı kadroları ile hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ve bu meslekten sayılanlara ait kadro ihdas taleplerinin, 

Memur ve öğretim elemanı kadrolarına yapılmak istenen açıktan veya naklen atama taleplerinin,

Sürekli işçi kadrosu ile sözleşmeli personel pozisyonu ihdas taleplerinin,

öncelikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyton Sistemi Personel Talepleri Açıktan atama ve ihdas modülleri kullanılarak talebin içeriğine göre veri giriş işlemlerinin tamamlanması ve resmi yazı ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar Cumjurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kadro veya pozisyon ihtiyacı tespitinde ;

Memur ve sürekliğ işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının bir bütün olarak değerlendirilip teşkilat ve görevleriyle uyumlu personel planlamalarının yapılması,

İlave olarak talep edilecek kadro, pozisyon veya atama sayısının bir yıllık ihtiyacın karşılığı şeklinde planlanarak belirlenmesi ve yıl içinde zaruri durumlar haricinde yeni bir talepte bulunulmaması,

İhdas talepleri oluşturulmadan önce, söz konusu ihtiyacın kadro veya pozisyon değişikliği yuoluyla temin edilip edilemeyeceği hususundaki değerlendirmelerin titizlikle yapılarak ihtiyaçların öncelikle personelin dengeli dağılımı ile kadro veya pozisyonlarda değişiklik yapılması suretiyle karşılanması hısıslarında azami özen ve dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. "

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5910344/cumhurbaskanligi-kadro-aciklamasi-yapti-2021-memur-alimi-sureci-basliyor