400 İdare Memuru Alımı'nda Başvuru İçin Son Gün ! Başvuru Nasıl Yapılır ?

Adalet Bakanlığı 400 İdare memuru öğrencisi alımı için başvuru süresi bugün sona eriyor. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda süre bugün ( 11.12. 2020) Saat 23.59'da sona erecektir.


İlanda yapılan duyuruda '' Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300’ü Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alınacaktır. '' açıklaması yapılmıştı.


Başvuru Şartları Nelerdir ?


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda başvuru şartları da belirtildi. Buna göre alım için gerekli olan şartlar şu şekilde sıralandı;

Yayımlanan ilanda göze çarpan en önemli şartları ise 35 yaş şartı ve KPSS 2020 lisans p3 puanının minimum 70 olmasıdır.

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.


Başvurular Nasıl Yapılacak ?


27 Kasım 2020 tarihinde başlayan başvurular 11 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Başvuru şekli olarak ilk duyuruda şahsen başvuru yapılması gerektiği belirtilse de yapılan ikinci bir duyuruda ise kovid19 virüsü nedeniyle başvuruların turkiye.gov.tr adresinden alınacağı belirtildi. Yapılan ikinci duyuruda şu açıklama yapılmıştı ;


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300’ü Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı için 12 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda; başvuruların Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarınca alınacağı bildirilmişti.

Ancak;

Covid-19 salgın hastalığı kapsamında alınan yeni tedbirler nedeniyle başvuruların 27.11.2020 - 11.12.2020 (23:59:59’a kadar) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınması kararlaştırılmıştır.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Başvuru Kılavuzu Yayımlandı !

Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacak ayrıca belge talep edilmeyecektir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ekte sunulmuştur. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süreci içerisinde iptal edebileceklerdir.


İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu  
Telefon: 0312 507 04 00


- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5874553/400-idare-memuru-aliminda-basvuru-icin-son-gun-basvuru-nasil-yapilir