Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Personeli Başvuruları Başladı ! 56 Personel Alınacak !

Kayseri Erciyes üniversitesi tarafından yayımlanan alım ilanında üniversite hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 56 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

Yapılan duyuruda '' Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıKararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2.maddesinin (b) bendine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı
birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. '' ifadeleri kullanıldı.İlanın tüm detayları için; tıklayınız.Başvuru Yeri ve ŞekliÜniversite tarafından yapılan açıklamada başvuru tarihleri ve şekli ile ilgli olarak yapılan açıklama şu şekilde;

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.


4-B İş Talep Formu örneği Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.


Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.


Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No:1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu  internet çıktısı istenilecektir.


Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır. İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun 10604 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir

- KPSS Cafe, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5772622/kayseri-erciyes-universitesi-saglik-personeli-basvurulari-basladi-56-personel-alinacak