AÖF Açık Uçlu Soru Ne Demektir ? AÖF Açık Uçlu Soru Örnekleri !

Anadolu üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda Açık uçlu soru örnekleri ve açık uçlu soruların uygulanacağı bölümlere yer verilirken AÖF öğrencileri ise '' Açık Uçlu soru ne demektir ? '' sorusunun cevabını merak etmektedir.


Açık uçlu Soru Ne Demektir ?


Klasik sınav olarakta bilinen açık uçlu sorularda testlerde olduğu gibi seçenekler bulunmaz size sorulan soruyu yazılı olarak cevaplarsınız. Açık uçlu soru, basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları bulunmayan klasik, yazılı soruları ifade eden soru tipidir. Açık uçlu soruda soruyu cevaplayanın duygu ve düşüncelerine analizle ulaşılmak istenir. Açık uçlu sorular genellikle öğretmenler tarafından klasik sınavların son sorusu olarak sorulur.

AÖF Açık Uçlu Soru Uygulamasının Uygulanacağı Dersler Hangileridir ?

Anadolu üniversitesi tarafından yapılan son dakika duyurusunda açık uçlu soru örneklerinin uygulanacağı dersler ve bölümler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi sıralanmıştır.AÖF Açık Uçlu Soru Örnekleri


Kısa Soru Örnekleri

Soru 1. Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ------- adı verilir.


Cevap 1: para piyasaları


Soru 2. “Üzerinde yazılı olan değer” olarak tanımlanan hisse senedi değerine ne ad verilir?
Cevap 2: Nominal değer/itibari değer

Uzun Soru Örnekleri

Soru 1. Nominal ve reel faiz oranı kavramlarını açıklayınız.


Cevap 1: Nominal Faiz oranı, piyasada faiz düzeyinin oluşmasını sağlayan faktörlere (fon arz ve talebi) bağlıolarak belirlenen, cari yani o andaki faiz oranıdır. Reel Faiz oranı, nominal faizin enflasyonla ilişkilendirilmiş eklidir. Yani, beklenen enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır. Nominal faiz oranından beklenen enflasyonun arındırılmasıyla bulunur.


Soru 2. Hikâye/Öykü türünün temel özelliklerini yazınız.
Cevap 2:
- Gerçek ya da gerçeğe uygun olgu, olay ve durumlar anlatılır.
- Düşündürmekten çok estetik zevk kazandırmayı amaçlar.
- Sade bir olay örgüsüne sahiptir.
- Nesir şeklinde kaleme alınır.
- Kısa yazılardır

Açık Uçlu Soru Örneklerinin tamamına Ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

- KPSS Cafe, AÖF Haberleri bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5758708/aof-acik-uclu-soru-ne-demektir-aof-acik-uclu-soru-ornekleri