İİBF Mezunlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri !

500 Bin'e yakın mezun sayısıyla birçok ülkenin nüfusundan daha fazla mezuna sahip ve işsizler ordusu olarak tanımlanabilecek İİBF mezunları, Merkezi ve açıktan atamalarda mezun sayısına oranla oldukça az sayıda denilebilecek kadroların verilmesinden senelerdir şikayetçi durumdadır. Tarafımıza ulaşan İİBF mezunları bazı sorunlarını ve çözüm önerilerini şöyle dile getirmektedirler ;

Sorun 1: 4001 ( Branş farketmeksizin tüm lisans mezunlarının başvurabildiği kadrolar )

2012 yılına kadar sadece İktisat ve idari bilimler fakültesi mezunlarının alındığı bazı kadrolar 4001 (herhangi bir lisans mezunu) kodlu uygulamaya verilmeye başlanmış olması İİBF’lilerin halihazırda zaten dar olan kadro sayılarını daha da daraltmıştır. İİBF’liler kadrolarının 4001’e verilmesinin üzerine bu kadroların kendilerine ait olduğunu dahi hiçbir şekilde ifade edebilecek ortamı yakalayamamışlardır. 4001 kodunu suistimal edip kadro yakanlar tarafından bu memurluklar, basamak olarak kullanılmıştır. Hatta zamanın Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından bu durumun vehameti bizzat dile getirilmiştir. Ayrıca bu durum kurum içi etkinliğin yavaşlamasına ve maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır.

Çözüm 1: 4001 kodlu alımlar durdurulup İİBF kadroları İİBF’ye yani liyakat sahiplerine teslim edilmeli ve formal yapı bozulmamalıdır.

Sorun 2: AÖF ( Açıköğretim Fakültesi )

            Her ilde ve özellikle Büyükşehirlerde açılan her yeni  üniversitede İİBF bölümlerinin yer alması mezun sayısını halihazırda artırmaktayken bir de buna Açık Öğretim Fakültesinin İİBF mezunları da eklenmiş olup mezun sayısı bir milyonu aşmış bulunmaktadır. Buna rağmen açılan kadro sayısı mezun sayısının binde 5’ini bile karşılamamaktadır. Ayrıca İİBF haricinde bir bölümde okuyan kişiler ikinci üniversite olarak AÖF tarafından sağlanan imkanlar sayesinde kolaylıkla bir İİBF bölümü okuyabildiği için bölümümüz hem değersizleştirilip ayaklar altına alınmakta hem de  kendi bölümünden atanamayanlar İİBF’lilerin önünü kapatmaktadır.

Çözüm 2: Derhal Açık Öğretim Fakültelerinin İİBF bölümleri kapatılmalı ve örgün eğitimin değeri teslim edilmelidir.

Sorun 3: Açılan kadroların azlığı

            2019 yılı verilerine göre kamuya atanmayı bekleyen tam 450bin işsiz İİBF’li bulunmaktadır.( Bu sayıya 2020 mezunları dahil edilmemiştir) Buna rağmen 2018-2020 yılları arasında yapılan merkezi alımlarda İİBF’ye ayrılan kadro sayısı 1000’i dahi bulmamıştır.

Çözüm 3: Alım yapmayan kurumlar tespit edilip kurum içi ve kurumlar arası alımlar engellerek ivedilikle İİBF’lilere ayrılan kadro sayısı artırılmalıdır.

Sorun 4: Yetkili kesimin gerekli önemi vermemesi

            Birçok Milletvekili ve Bakan kendileri de İİBF mezunu olmalarına rağmen İİBF’nin isteklerine karşı duyarsız oluşları İİBF mezunu olan gençleri tedirgin etmekte ve gelecek kaygılarını büsbütün artırmaktadır.

Çözüm 4: Bu hususa binaen Milletvekili ve Bakanlarımızın İİBF mezunlarına da öğretmenlere ya da mühendislere gösterdikleri ehemmiyeti İİBF mezunlarına da göstermeleri gerekmektedir.

Sorun 5: Açıktan alımlar

            Biz İİBF’li gençler olarak kurumların, liyakatı ortaya çıkaracak sınav uygulamaları yapmasına karşı değiliz. Bizler sınav sonucunda bir komisyonun insafına bırakılmaya karşıyız. En adaletli atama şekli olduğunu düşündüğümüz merkezi atamanın tüm kurumlarda uygulanmasını istiyoruz. Daha fazla tanıdığı olanın değil daha fazla çalışanın atanacağı bir sistem talebinde bulunuyoruz.

            Buna mukabil açıktan alım yapan bazı kurumların keyfi alımları sonucu 2 hatta 3 sene alım yapılmadığı görülmekte bu da biz İİBF’lileri beklenti içerisinde bırakmaktadır. Açıktan alımdaki bu keyfilik kurumların, kurum içi ve kurumlar arası alımlara yöneldiğini yeni alımlarla kadro bekleyen İİBF’lilerin ihtiyacını karşılamadığını göstermektedir.

Çözüm 5: Devlet personel başkanlığı kurumlardaki personel ihtiyacını belirleyerek yeni alımlar oluşmasına ve bunun da merkezi atama ile sağlanmasına gayret etmelidir.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5682600/iibf-mezunlarinin-sorunlari-ve-cozum-onerileri