Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yüksek Maaşla Personel Alımı Yapıyor !

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından İŞKUR aracılığı ile yapılan duyuruda çeşitli ünvanlarda olmak üzere 6 Personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruda alım yapılacak ünvanlar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detayları verilirken, personel alımına başvuruların bugün ( 6 Kasım 2020 ) tarihi itibariyle başladığı belirtildi.

BAKA tarafından yapılan duyuruda '' Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih
ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 4 (dört) Uzman Personel, 1 (bir) Destek Personeli pozisyonları için toplam 6 (altı) personel istihdamı gerçekleştirecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. '' ifadeleri kullanıldı.

Başvuru Şartları Ve Başvuru Tarihleri

Alım ilanını incelediğimizde her ünvan için farklı şartların istendiğini ve her ünvan için farklı puan türlerinin talep edildiğini görmekteyiz. Başvuru için istenilen genel şartlar şu şekildedir.

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

a) Türk vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,


d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru İlanın detayları için aşağıda bulunan başlığa tıklayabilirsiniz.

--->>>    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

- KPSS Cafe, Kalkınma Ajansları bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5681036/bati-akdeniz-kalkinma-ajansi-yuksek-maasla-personel-alimi-yapiyor