Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Alımları Başlıyor ! 817 Personel Alınacak !

Aile,çalışma ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanınında başvuru şartları, alım yapılacak ünvanlar , başvuru tarihleri gibi detaylara yer verildi.


Alım Yapılacak Ünvanlar 

Aile,çalışma ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından Türkiye'nin tüm illerinde yapılacak olan personel alımında alım yapılacak ünvan dağılımı tabloda görülmektedir.

Başvuru Şartları

Ünvanlar için başvuru şartlarından değişiklikler olsa da genel başvuru şartları şöyle sıralanmıştır.

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez


Başvuru Tarihleri 


Yayımlanan ilana başvurular 9 Kasım 2020- 19 Kasım 2020 tarihleri arasında kurumun resmi web sitesi üzerinden online olarak alınacak. 9 Kasım 2020 tarihinde alım yapılması için başvuru sayfası aktif olacaktır.

Başvuru sayfası aktif hale geldiğinde gerekli bilgilendirmelerden haberdar olmak için kpsscafe.com.tr'yi ziyaret etmeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5679850/aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-personel-alimlari-basliyor-817-personel-alinacak