Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Personel Alım İlanı Yayımladı !

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi başkanlığı yayımladığı personel alımı ile ilgili duyuruda başvuru şartlarına, alınacak ünvanlara ve gerekli başvuru evraklarına yer verdi. Alım ilanında dikkat çeken şart ise Alım ilanına başvurmak için en az 85 KPSS puanı aranması şartı oldu.

Alım yapılacak ünvanlar ve istenilen KPSS puan türleri tabloda görülmektedir.


Kimler Başvurabilir ?

Alım ilanında başvuru şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğrenim bölümlerinden mezun olmaları,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1 puan türünden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,

d) 01.11.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,

e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.


Başvurular Yeri Ve Şekli

Alım ilanına başvurular bugün ( 4 Kasım) itibariyle www.ssb.gov.tr adresi üzerinden başladı ve 19 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların bu sayfaya gitmesi ve müracaatını aşağıdaki belgelerle birlikte yapması gerekmektedir.

a) Özgeçmiş
b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkotlu Yükseköğretim mezun belgesi,
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5672147/cumhurbaskanligi-savunma-sanayi-personel-alim-ilani-yayimladi