Kamuya Türkiye Geneli KPSS 50 Puan ile 7111 Memur Alımı Yapılacak!

Kamuya yapılan personel alımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlandı. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlkokul , ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu.

İlanlarla ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5600502/kamuya-turkiye-geneli-kpss-50-puan-ile-7111-memur-alimi-yapilacak