Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı Yayımladı!

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Resmi Gazetede personel alımı yapılacağı açıklandı. 

2 Kasım ile 13 Kasım arasında başvuruların yapılacağı KUZKA Personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Şekli 

Başvurular www.ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden online yapılacak olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası www.kuzka.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5598824/kuzey-anadolu-kalkinma-ajansi-personel-alimi-ilani-yayimladi