Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Personel Alımı Başvuruları Başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli teknik personel alımı yapılacak. Kurumun resmi sayfası ve resmi gazetede yayımlanan ilanda adayların başvuru şartları yayımlandı. Başvurular 12 Ekim 2020 ile 19 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

Başvurular www.sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Başvuru Şartları 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,
4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak,

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5594423/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugune-personel-alimi-basvurulari-basliyor