AİHM'nin Verdiği Türkiye Kararına Tepki Gecikmedi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir son dakika açıklamasında bulundu. Açıklama yapan Aksoy şu sözleri sarf etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

"Ermenistan’ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde Hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur.
AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye’ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir.
AİHM, ne yazık ki, malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir."

- KPSS Cafe, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5580258/aihmnin-verdigi-turkiye-kararina-tepki-gecikmedi