Konya Büyükşehir Belediyesine KPSS Şartsız Şoför Alımı Yapılacak!

Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 107 KPSS'siz işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunları arasından işçi alımı yapılacağına değinildi. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar 

- KPSS Cafe, Belediye bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5509462/konya-buyuksehir-belediyesine-kpss-sartsiz-sofor-alimi-yapilacak