Mahkumlara Koronavirüs Açıklaması Geldi..! İzinler Uzatıldı Mı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada koronavirüs sebebiyle verilen cezaevi izinlerinin iki ay daha uzatıldığına yer verildi. 

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada:

"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir. 
31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerileri üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin ilk önce 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile daha sonra 31 Temmuz 2020 itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.
Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 30/09/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 13588366-149-E-1540 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2)  ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Koronavirüs İzni 2 Ay Daha Uzatıldı! 

Korona izni 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre izinler 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. 

- KPSS Cafe, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5509416/mahkumlara-koronavirus-aciklamasi-geldi-izinler-uzatildi-mi