Diyanet İşleri Başkanlığı, Düşük KPSS Puanıyla Personel Alımı Yapıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 5 bin kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

5. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,  Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.  Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru

Diyanet personel alımına başvuracak adaylar müracaatlarını www.sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapacaktır. 

- KPSS Cafe, Diyanet bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5509407/diyanet-isleri-baskanligi-dusuk-kpss-puaniyla-personel-alimi-yapiyor