İŞKUR 67 Bin Personel Alımı Yapılacağını Açıkladı!

Türkiye genelinde farklı meslek grubunda iş arayanların merakla beklediği müjdeli haber İŞKUR tarafından açıklandı. KPSS'li, KPSS'siz Deneyimli Deneyimsiz iş arayan herkes için personel alım ilanları sayesinde alım ilanları toplamda 67 Bin 549 personel alımı yapılacağı bildirildi. 

Hangi Kadrolarda Başvuru Yapılacak?

Alım yapılacak kadro ve sayıları şöyle:

Başvuru Şartları Nelerdir? 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. En az ilköğretim mezunu olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İŞKUR İş İlanlarına Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5495921/iskur-67-bin-personel-alimi-yapilacagini-acikladi