Okulların Açılması İle İlgili Yeni Açıklama Geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğüne Bakan Ziya Selçuk'un imzasıyla gönderilen resmi yazıda okulların nasıl açılacağı hakkında detaylı bilgilere yer verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda şu sözler yer aldı. 

Bilindiği gibi Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin  hususlar ilgi c yazıyla duyurulmuştur. Sürece ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmeler neticesinde ilgi a Yönetmeliğin ek 3 üncü ve ilgi B Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarını birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar ile başlanılacak olup diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak ilan edilecektir. Bu kapsamda öğretim programlarının tamammı yüz yüze vee/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, eğitim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır. 
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ilgi a ve b yönetmeliklerde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirmesi esastır. Okul fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilir. 
Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid 19 salgını ile ilgili tedbirlerin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi sağlanarak ilgi Ç kılavuza uygun olacak şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır. 

Yani...

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5488334/okullarin-acilmasi-ile-ilgili-yeni-aciklama-geldi