Kamuya KPSS Şartsız Memur Ataması Yapılacak!

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu kurum deneme bonusu ve kuruluşlarına en az ilkokul ve ortaokul mezunları arasından 805 memur ataması yapılacak. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından memur alımı yapılacak. e-Devlet Kapısı üzerinden jokerbet yapılacak olan tercihler 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa cratosslot uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama celtabet veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Başvuru 

Başvurular 21 Eylül tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri sitesi üzerinden yapılacaktır. 

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5359741/kamuya-kpss-sartsiz-memur-atamasi-yapilacak