Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

Okul Servis Araçlarında Değişiklik yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin detayları aşağıda yer almakta. 

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "30/6/2020" ibaresi "30/6/ 2021" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "3/9/2020" ibareleri "3/9/2021" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5355631/okul-servis-araclari-yonetmeliginde-degisiklik