Seyahat Kısıtlaması Mı Geliyor? İçişleri Bakanlığı Tarafından Genelge Gönderildi!

İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi. Gönderilen genelgede şehirlerarası yolculukta HES Kodu kullanılmasının zorunlu hale getirildiğine değinildi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi için belirlenen kurallara uyulması gerektiği belirtildi. Artık seyahatler de HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra yolculuğa çıkılacak. 

Genelgede Alınan Tedbirler 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.
Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.
Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek.
Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek.
Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.
Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ‘nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5354525/seyahat-kisitlamasi-mi-geliyor-icisleri-bakanligi-tarafindan-genelge-gonderildi