Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor!

18-35 yaş aralığında olan kişilerin başvuru yapacağı 2 ilde büro memuru ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alınacak. Başvurular www.vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/AnnouncementList.aspx adresi üzerinden alınacaktır. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da tecilli olmak

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen adana minibüs kiralama süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6) Ösym tarafından 2018 veya 2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan KPSS sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5344603/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-personel-alimi-yapiyor