Kamuya Koruma Memuru ve Temizlik Personeli Alınacak!

Kamu kurumlarından olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine koruma güvenlik memuru ve temizlik personeli alımı yapılacak. Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 11.09.2020 olarak belirlenmiştir. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 

1 - En az bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak,

2 - Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması,

3 - Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda, olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. ( Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

4 - Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak (kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir.)

5 - En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezun olmak

6 - 18-35 yaş aralığında olmak,

Temizlik Hizmetleri 

1 - Temizlik hizmetlerini yürütmesine engel olacak sağlık sorunu olmamak (kazanan adaylardan Sağlık Raporu istenecektir.)

2 - Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında çalışmayı kabul etmek,

En az Ortaöğretim (lise ve dengi) mezun olmak,

3 – 18-40 yaş aralığında olmak,

Başvuruda İstenilen Belgeler 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah ( E-devlet üzerinden alınabilir)

3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

b. Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

8. Temizlik Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 02.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası İdari Personel Şube Müdürlüğü’ne (ikinci kat) teslim etmesi gerekmektedir.

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5340761/kamuya-koruma-memuru-ve-temizlik-personeli-alinacak