Tüm Çalışanlar Dikkat! Bunu Yaparsanız Kovulursunuz

Yargıtay tarafından emsal bir karara imza atıldı. Çalıştığı özel şirkette mesai arkadaşının sesini kaydeden işçi iş yerinden kovuldu. Bunun üzerine mahkemeye giden işçiye bir kötü haber daha geldi. Konuyla alakalı Yargıtay Kararını Verdi! 

Yargıtay Kararı 

Konuyla alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. 

"Fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır. Mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir"

- KPSS Cafe, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5162670/tum-calisanlar-dikkat-bunu-yaparsaniz-kovulursunuz