Vakıflar Genel Müdürlüğü Memur Alımı Yapıyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda çeşitli illerde 16 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Hangi İllerde Alım Yapılacak? 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

- Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

- Avukat pozisyonuna başvuracaklar için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına haiz olmak,

Başvuru Tarihi

İlana başvurular 24 Ağustos 2020 tarihi ile 4 Eylül 2020 tarihi arasında alınacaktır. Başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5137172/vakiflar-genel-mudurlugu-memur-alimi-yapiyor