KPSS Şartsız Bekçi Alımı Yapılacak Mı? Başvuru Şartları Nelerdir?

KPSS Tercihleri sona erse bile KPSS şartsız bekçi alımı ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. 2020 yılında Bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayla duyurusu yapılacak. Peki, Bekçi Alımı Başvuru şartları Nelerdir? 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

Başvuru Tarihi Belli Oldu Mu? 

Bekçilik alımıyla ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Konuyla alakalı detaylar belli olduğu takdirde sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. 

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5117435/kpss-sartsiz-bekci-alimi-yapilacak-mi-basvuru-sartlari-nelerdir