Bu Şehirde Koronavirüs Kurallarına Uymayanlara 1 Yıl Hapis Cezası!

Koronavirüs sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için alınan önlemler her geçen gün sertleşirken en sert uyarılardan birisi de Kırıkkale Valiliği tarafından yapıldı.

Kırıkkale Valiliği yaptığı açıklamada Koronavirüs kurallarına uymayanlara sert yaptırımlar uygulanacağını belirterek 1 Yıl’a kadar hapis cezası verilebileceğini belirtti.Kırıkkale valiliği tarafından yapılan açıklamada Evde karantina sürecine alınan kişiler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı.

 

“İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilerek kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine, bireylerin talimatlara aykırı hareket etmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ başlıklı 195’inci maddesinde yer alan ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ hükümleri kapsamında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5113972/bu-sehirde-koronavirus-kurallarina-uymayanlara-1-yil-hapis-cezasi