Belediyeye, KPSS 50 Puan ile Personel Alımı Yapılacak!

KPSS 50 Puan ile Kozaklı Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. En az lise mezunu adaylar arasından seçilecek olan personel alımının başvuru şartları belli oldu. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Tarihi ve Başvuru Şekli 

Başvurular 16 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında yapılacak olup Elektronik ortamda, Belediyemiz www.kozakli.bel.tr internet adresine veya [email protected] e-mail adresine şahsen yapılacaktır. 

- KPSS Cafe, Belediye bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5112910/belediyeye-kpss-50-puan-ile-personel-alimi-yapilacak