46 Kurum Bünyesinde 1565 Kamu Personeli Alımı Yapılacak!

KPSS 2020/1 tercihleri kapsamında kamuya 1565 memur alımı yapılacak. Kamu kurumuna memur ataması için başvurular 4 Ağustos günü sona eriyor. 

KPSS 2020/1 tercihleri kapsamında memur kadrosuna mülakat şartı olmadan kamu personeli alımı yapılacaktır. Farklı illerde bulunan kamu kurumlarına yapılan memur alımına başvurular sona eriyor. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

Başvurular 4 Ağustos 23.59'a kadar tercihlerini ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerinizi yaptıktan sonra 20 TL olan tercih ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayacak. 

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5073167/46-kurum-bunyesinde-1565-kamu-personeli-alimi-yapilacak