Kıdem Tazminatıyla İlgili Açıklama Geldi

Çalışma hayatında çalışmaya devam eden kişilerin en fazla karşılaştığı sorunların başında kıdem tazminatı sorunu gelmektedir. Çalışanların işlerini yapmasını zorlaştıran bu tür işverenlerle ilgili olarak Yargıtay bir karara imza attı.

Yargıtay Kararını Verdi! 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  tarafından alınan karar şöyle:

"Somut uyuşmazlıkta dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle tanık anlatımlarından iş akdinin yazılı bir fesih tebliği olmaksızın işçi tarafından iş yerini terk suretiyle eylemli olarak sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Terk tarihi itibari ile hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İş yerlerinde çok sık çalışana müdür veya şefleri tarafından işin iyi yapılmadığı konusunda uyarılar gelir. Bazı durumlarda da çalışan kızarak sitemini ‘çok biliyorsan, gel sen yap’ şeklinde dile getirir. Bu durumda işveren veya vekilleri çalışana ‘sen bize saygısızlık yapıyorsun. Sen bana bunu söylemezsin’ diyerek çalışanı işten çıkarabiliyor. Bu konulardan bir somut örnek ise yeni yaşandı. İş yeri vekili, çalışana ‘işi daha doğru yapmanı istiyoruz. Ekmekleri daha küçük kes. İsraf olur’ demesi üzerine çalışanda ‘çok biliyorsan, gel sen yap’ diyor. Çalışan işten çıkartılıp tazminatı verilmiyor. Çalışanda soluğu mahkemede alıyor. Yargıtay ise, çalışanı haklı bularak tazminatlarını almasının hakkı olduğuna hükmediyor. Yani çalışanın ‘çok biliyorsan, sen yap’ sözü işveren açısından tazminatsız işten çıkarma sebebi değildir. Bu da somut bir olaydır”

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5069154/kidem-tazminatiyla-ilgili-aciklama-geldi