Kültür ve Turizm Bakanlığı Memur Alımı Yapacak Mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sözlü sınav ile memur alımı yapılacak. Personel alım başvuruları 30 Temmuz tarihinde başlayacak ve 17 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Peki, başvuru şartları nelerdir? 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek personeller alınacaktır. Konuyla ilgili yapılan açıklamada: 

‘’ Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Uzman unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınav puanı aranmaksızın, yapılacak (sözlü) sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.’’

denildi. 

Başvuru Takvimi 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen yükseköğretim bölümü mezunu olmaları,

Alanlarında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin resmî belgeye sahip olmaları,

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması,

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Elektronik ortamda başvurularını gerçekleştiren adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla alınan Kapadokya Alan Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ile sisteme yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgeleri “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl - ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne 28/08/2020 günü mesai bitimine kadar elden veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5052974/kultur-ve-turizm-bakanligi-memur-alimi-yapacak-mi