O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Bankadan Uyarı Yapıldı!

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası  tarafından müşterilerine önemli bir uyarı yapıldı. Bankanın resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre belirtilen tarihe kadar zaman aşımına uğrayan mevduat ve emanet hesaplarıyla alakalı açıklama yapıldı. 

Ziraat Bankası'ndan banka müşterilerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili bazı değerlendirmeler yapıldı. 

Ziraat Bankası, resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamasında: 

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.
Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

dedi. 

- KPSS Cafe, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5051426/o-bankada-hesabi-olanlar-dikkat-bankadan-uyari-yapildi