Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Nelerdir?

Kafkas Üniversitesi tarafından farklı branşlarda 106 sağlık personeli alımı yapılacak. Hangi branşlarda alım yapılacağı ve başvuru şartları belli oldu!

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak? 

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
bulunmamak,
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

Özel Şartlar 

a) 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.

b) Adaylardan KPSS’den 60 (altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir? 

1 - 1 adet fotoğraf

2- 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

3 - Nüfus cüzdan fotokopisi.

4 - Diplomanın önlü arkalı fotokopisi

5 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6- Sağlık Teknikeri bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar ilgili kısma yüklenecektir.

Başvurular 15 gün içerisinde www.kafkas.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5035554/kafkas-universitesi-saglik-personeli-alimi-yapiyor-basvuru-sartlari-nelerdir