KPSS Şartsız Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı Başladı

Uludağ Üniversitesi tarafından KPSS şartı olmadan 59 güvenlik personeli ve temizlik personeli alımı yapılacak. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

3. Atanacağı görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel olmaması

4. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

5. Kamu haklarından yoksun bırakılmamış

6. TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, işlememiş olmak.

7. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçları işlememiş olmak.

8. Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Özel Şartlar 

Başvuruların akabinde 27 Ağustos 2020 sat 10:00’da Bursa Uludağ Üniversitesi Başhekimlik Toplantı Salonunda kura çekimi yapılacaktır.

- KPSS Cafe, Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5030720/kpss-sartsiz-guvenlik-ve-temizlik-personeli-alimi-basladi